Saipem i Norge

Med over 40.000 ansatte over hele verden, er Saipem verdensledende innen olje & gass kontraktstjenestesektoren, både onshore og offshore. Selskapet her en reell styrke og dybde av erfaring i tre hoved forretningsområder: Onshore, Offshore og Drilling. Saipem er organisert i to forretningsenheter: Engineering & Construction og Drilling. Saipem har vært til stede i Norge siden 1990. Den første større kontrakten ble inngått med Statoil for å utvikle Kristin-feltet i 2003. Selskapets nåværende hovedkkontor er på Sola, ikke langt fra Stavangers travle internasjonale flyplass.

Saipem på vei nordover

Saipem vender nå oppmerksomheten mot de nordligste regionene, hvor en fjerdedel av verdens kjente olje- og gassreserver finnes. Dette kommer til å bli et viktig fokusområde i årene som kommer, og Saipem har en femårskontrakt med ENI Norge for boring og utvikling av Goliat-feltet i Barentshavet. Dette er verdens nordligste oljefelt, og forvaltes av norske selskaper. I tillegg til "Scarabeo 5" som har vært op norsk sokkel siden 1990, drifter Saipem boreriggen "Scarabeo 8" på vegne av ENI Norge. Riggen er en av verdens største av sitt slag, og tilbyr kunder toppmoderne tekniske løsninger. Ettersom vanskelige klimaforhold er typiske for disse områdene i nord, er riggen spesialtilpasset temperaturer ned til minus 20 grader Celsius. Bruken av nye teknologier og utstyr vil være avgjørende for å kunne ivareta eksisterende miljøutfordringer og for å skape trygge og optimalt komfortable arbeidsforhold for mannskapet på riggen.

Saipem - saipem-i-norge